Startups

Kongsberg Innovasjon tilbyr rådgivingstjenester og investeringer som støtter startups med utvikling og internasjonal vekst.

Scaleups

Vi tilbyr rådgivning, industriprosjekter og skaleringsprogrammer for teknologiselskaper med internasjonale vekstambisjoner.

Kongsberg Klyngen

En industridrevet kompetanseklynge som består av en rekke klyngepartnere fra flere industrier.

Om oss

Kongsberg Innovasjon ble etablert i 2003 for å bidra til utvikling og vekst for nye og eksisterende teknologiselskaper.

Vår kompetanse og vårt mangfoldige nettverk bidrar til å skape vekst for teknologibasert virksomhet, fra oppstartsselskaper til store og veletablerte selskaper. I et unikt samarbeid med Kongsberg-industrien, sørger Kongsberg Innovasjon for en rask selskapsvekst.

219

Idévurderinger

47

Startups i inkubasjon

14

Aktive investeringer

22

Nye startups i inkubasjon

504 MNOK

Privat kapital (2017-2020)

192 MNOK

Innovasjonsstøtte (2017-2020)

Vårt fokus

Gjennom vårt tette samarbeid med våre eiere, høyteknologisk-industri og andre samarbeidsparter skal vi sørge for at idéer, selskaper og innovasjonsprosjekter akselererer. Vi er bindeleddet mellom gründere, oppstartsselskaper, SMBer, akademia og industrien. Vi tror at samarbeid skaper en vinn-vinn-situasjon for alle parter.

Våre eiere