Snart åpner Kongsbergs eget innovasjonshus

Innovasjonsloftet skal gjøre byen attraktiv for idéhavere og gründere i alle aldre. 19 Januar åpner det nye innovasjonshuset

I Kirkegata 4 er entreprenørene godt i gang med å forvandle det gamle skogskole bygget til Kongsbergs eget innovasjonshus – et flerbrukshus med fokus på nyskapingsaktivtet. Innovasjonsloftet, som huset har blitt kalt, skal være en arena for nyskaping og utvikling og åpner dørene 19 januar 2017.

Den 28 november arrangerer Kongsberg Næringsforum (KNF) et eget gründerseminar der deltagerne får en introduksjon til det nye innovasjonshuset. Seminaret arrangeres av INN (KNF) i samarbeid med NAV og har fått tittelen «from employee to entrepreneur.» Allerede er det stor interesse for arrangementet, med nærmere 30 påmeldinger.

Fra ansatt til entreprenør

Det siste året har Kongsberg fått et løft i antall tilbud innenfor gründervirksomhet og entreprenørskap. For de som har nye idéer er tiden nå inne for å få disse realisert.

Forutsetningene for at idéhavere lykkes i Kongsberg er mye bedre i dag enn slik det har vært tidligere. Det er flere relevante tilbud til gründere, og nyskapning og etablering av nye bedrifter har langt større fokus i dag. Det er nå folk med nye idéer må gripe sjansen, forteller Vidar Solli, seriegründer og forretningsutvikler i Kongsberg Innovasjon.

«Omstilling gjelder ikke bare for bedrifter, det gjelder hvert enkelt individ. Har du en idé og tar den videre kan du faktisk bidra til å skape nye muligheter for både deg selv og andre,» legger Solli til.

«På grunn av utfordringene i Kongsbergindustrien i dag er det mange som ser seg om etter alternativer, og det å forfølge en idé og bli entreprenør er et alternativ,» avslutter han.

Et flerbrukshus

Per dags dato skal Innovasjonsloftet huse Kongsberg Startup, Teknologigarasjen og Etablererkontoret. Kongsberg Startup er et coworking space med arbeidsplasser og tilbud om hjelp til forretningsutvikling for gründere, idéhavere og små bedrifter med ambisjoner om vekst. Kongsberg Startup skal ta imot alle som har en idé eller en liten bedrift uavhengig av fagområde. Det trenger altså ikke bare være teknologirettet.

For 750 kroner i måneden kan gründere og små bedrifter leie kontorplasser i et åpent innovasjonsfellesskap og legger man til drøye 1000 kroner per selskap/gründer, tilbys det i tillegg hjelp og bistand til forretningsutvikling fra ressurspersoner i Kongsberg Innovasjon.

For små bedrifter og gründere er det viktig at prisene holdes nede. Vi har derfor vært opptatt av å holde kostnadsnivået lavt og sørge for et godt tilbud, forteller Solli.

«Målet er å skape et miljø og en møteplass hvor gründere og oppstartselskaper får mer enn bare en kontorplass. Ved å dele kompetanse, tanker og idéer bidrar de til å styrke hverandre.» skyter Solli inn.

Flere arenaer

I Teknologiparken hos Kongsberg Innovasjon skapes det også et miljø for gründere og idéhavere som trenger arbeidsplass og bistand til utvikling av selskapet. Forskjellen er at man her har større fokus på industrielle teknologiselskaper.

Innovasjonsloftet skal ikke være en konkurrent til inkubatoren i teknologiparken, men et supplement. Gjennom disse to initiativene har Kongsberg tilbud til alle typer idéer og gründere, forteller Hanne-Mai Eriksen, Inkubatorleder i Kongsberg Innovasjon.

«Vi i Kongsberg Innovasjon har ansvar for fasilitering av gründere og oppstartselskaper ved begge lokasjonene, også Kongsberg Startup i Kirkegata 4,» legger hun til.

 

Les mer