webinar: Hydrogenteknologi – muliggjør innovasjon og et internasjonalt samarbeid

Kongsbergklyngen i samarbeid med H2-klyngen, Oslo Business Region og Invest in Toulouse/D’Occitanie inviterer med dette til en webinarserie som konsentrerer seg rundt innovasjonsmuligheter og samarbeid om Hydrogenteknologi med franske selskaper i Toulouse-regionen.

 

Velkommen til webinar fredag 12. februar fra 1000 – 1200!

Klikk her for påmelding!

 

 

 

Kort om Frankrikes satsning på hydrogen

03. september 2020 ble hydrogen en del av gjenopprettingsplanen som ble presentert av den franske statsministeren, som sørget for en budsjett på 20 mrd kr for investeringer de neste to årene, ca 70 mrd kr innen 2030. I tillegg til denne forsyningspolitikken støttes etterspørselen ved garanterte tilbakekjøpspriser som ligner elektroner fra vind- og solenergi, en mekanisme som har vist seg å være kostbar, men effektiv både for å utvikle en vindturbin- og solcellepanelproduksjonspark og for å redusere kostnadene for disse energikildene.

 

Kort om Toulouse/D’Occitanie

Ca 6 mill innbyggere. Toulouse er regionshovedstaden.

Regionen har besluttet en hydrogenplan som omfatter ca 1,5 MrdK kr i perioden 2019-2030, som igjen skal generere 10 mrd kr i investeringer.

Innen 2024 skal planen støtte:

  • Innkjøp av 3 hydrogen tog (330 MNOK).
  • 20 grønne h2 produksjons/fyllestasjoner
  • Hydrogen hub- sentralisert produksjon + 2 industrirelaterte elektrolyseanlegg
  • Innkjøp av 600 hydrogen kjøretøy

Toulouse er spesielt kjent for industri knyttet til luftfart (eks Airbus hovedkvart i Toulouse med 27.000 ansatte her), romfart og droner. Det er også stor aktivitet innenfor transport på land og knyttet til det maritime miljøet – eks havner.

 

Program: CFO Startup Academy

CFO Startup Academy holdes 15. og 23. september på EnergiMølla i Kongsberg. Det er Kongsberg Innovasjon og BDO Norge som står bak kurset.

Kurs: CFO Startup Academy
Lokasjon: EnergiMølla – Møllebakken 7, 3611 Kongsberg

Program – dag 1

 

Hovedtema: CFO & strategi, forretningsutvikling, økonomistyring og kontroll
Tidspunkt: 15. september fra klokken 09:00 – 16:00

 

Tema   Foredragsholder Ansvarlig
Velkommen til CFO Academy

 

9:00 – 9:15 Einar Eilertsen (direktør for investeringer og inkubasjon  i Kongsberg Innovasjon) og Kåre Rødssæteren (partner og regionleder i BDO Buskerud) BDO og Kongsberg Innovasjon
Presentasjonsrunde deltakere

 

9:15 – 10:15 I/A
Hvordan kartlegge og jobbe med relevante verdidrivere, samt intro til gruppearbeid og hjemmelekse

 

10:15 – 11:00 Francisco Vozza, forretningsutvikler i Kongsberg Innovasjon Kongsberg Innovasjon
PAUSE / GRUPPEARBEID: Kom i gang med kartlegging av verdidrivere i din virksomhet

 

11:00 – 11:30 I/A
Lunsj 11.30- 12.30
Skatt og selskapsrett – sentrale emner for tech-startups

(+ inkl 5 min diskusjon med sidemann/takeaway points)

12:30 – 13:00 Boye W. Berge, partner i BDO Advokater AS BDO
Aksjebaserte insentivordninger for ansatte og rådgivere

(+ inkl 5 min diskusjon med sidemann/takeaway points)

13:00 – 13:45 Martin Brox, senioradvokat i SANDS BDO
PAUSE (15 min) 13:45 – 14:00
MVA/avgift – sentrale temaer for tech-startups

(+ inkl 5 min diskusjon med sidemann/takeaway points)

14:00 – 14:30 Siv Merethe Øveraasen, advokat/partner i BDO Advokater AS BDO
Regnskap og lønnsfunksjonen i startups 14:30 – 14:50 Eli-Ann Murberg Casso, partner (revisjon) i BDO Norge BDO
Verktøy for likviditets og kapitalstyring, samt intro til «hjemmelekse» 14:50 – 15:30 Frode Ludvigsen, partner (revisjon) i BDO Norge BDO
Offentlige støtteordninger:

Innovasjon Norge orienterer hvordan man strukturerer prosjekt og selskap for å nå opp

 

BDO sier noe om kriserammet selskap og regnskap

 

15:30 – 16:00

 

 

Foreleser fra

Innovasjon Norge Oslo og Viken

 

Boye W. Berge og Kåre Rødssæteren I BDO

KI

 

 

 

BDO

 

 

Program – dag 2

 

Hovedtema: Kapitalplan, kapitalkilder og CFO i investorprosesser
Tidspunkt: 23. september fra klokken 09:00 – 15:55

             

Tema   Foredragsholder Ansvarlig
Velkommen til CFO Academy – Dag 2

 

09:00 – 09:05 Einar Eilertsen (direktør for investeringer og inkubasjon  i Kongsberg Innovasjon) og Kåre Rødssæteren (partner og regionleder i BDO Buskerud) BDO/KI
Sikring og forvaltning av dine immaterielle rettigheter – den viktigste verdien i virksomheten

 

09:05 – 09:35 Katrine Malmer-Høvik, Partner og Head of IP i SANDS BDO
Lån: DnB orienterer om aktuelle låneordninger

 

09:35 – 10:00 Bodil Buch, seksjonsleder (bedrift) i DnB BDO
Industriell exit, – erfaringer og forventninger fra industriell aktør

 

10:00 – 10:40 Kristin Palmesen Solvang, Equinor Ventures Kongsberg Innovasjon
PAUSE 10:40 – 11:00
Gruppearbeid: Erfaringer og tanker rundt tidlig fase investeringer (Family, Fools & Friends / Bus.angels & CrowdFunding)  11:00 – 11:40 Gruppearbeid Kongsberg Innovasjon
Lunsj 11:40 – 12:30
Utforming av investorpitch / prospekt 12:30 – 13:00 Espen Kjeldsen, Skagerak Maturo Kongsberg Innovasjon
Kapitalreisen (Preseed / Seed / serie A) 13:00 – 13:40 Erik Wold, Investinor Kongsberg Innovasjon
Eierkapital – finansieringsrundene i en tech-startups og hvordan jobbe med en cap table og value steps 13:40 – 14:25 Martin Brox, senioradvokat i SANDS BDO
PAUSE 14:25 – 14:40
Due Diligence – hvordan forberede seg, og hva venter

 

14:40 – 15:10 John Giæver, direktør – transaksjonsrådgivning BDO
Sentrale forhold i aksjonæravtalen når nye investorer kommer inn på eiersiden 15:10 – 15:45 Andreas Fuglesang, partner SANDS

 

BDO
Oppsummering av CFO Academy 2019 15:45 – 15:55 Einar Eilertsen (direktør for investeringer og inkubasjon  i Kongsberg Innovasjon) og Kåre Rødssæteren (partner og regionleder i BDO Buskerud) BDO/KI