Full fart i Innovasjonsløft

– Innovasjonsløft har tvunget oss til å løfte blikket

Siden oppstarten i mars har bedriftene som deltar i Innovasjonsløft fått verktøy og innsikt i hvordan drive innovasjonsarbeid knyttet til ny teknologi. Nå skal be benytte kunnskapen på konkrete innovasjonsprosjekter i egen bedrift.

Ny runde av Innovasjonsløft!
Les mer og søk deg til programmet her!

Ole Rabbevåg, administrerende direktør i Kongsberg Target Systems, er godt fornød med programmet så langt.

– Innovasjonsløftet har tvunget oss til å løfte blikket og utvide horisonten. For oss er det er inspirerende å møte bedrifter i samme situasjon, og ikke minst veiledere med lang erfaring og solid kunnskap fra industri, sier han.

Gjennom Innovasjonsløft, får nemlig de deltagende bedriftene, anledning til å jobbe med sine konkrete innovasjonsprosjekter; samtidig som de får målrettet undervisning, veiledning og verktøy fra Kongsberg Innovasjon, Universitetet i Sørøst-Norge og de ledende bedriftene i Kongsbergindustrien.

En endringsreise

Selskapene som deltar i denne runden av Innovasjonsløft er OSWO, Berget, Kongsberg Target Systems, IDEA Kompetanse, Uvdal Maskinfabrikk og Norsk Gjenbruk. Selskapene skal jobbe med hver sin case, men felles for de alle er endringsreisen de nå skal igjennom.

Prosjektene spenner fra produkt- og tjenesteutvikling til kommersialisering- og markedsarbeid. Det ses spesielt på hvordan ny teknologi påvirker dette.

OSWO skal for eksempel se på det å tilpasse tjenester for nye markeder og teste ut et nytt strategisk konsept.

– Vi har fått en ny hverdag som vi er nødt til å forholde oss til. Vi må se mulighetene i den nye situasjonen, lære av og forstå kunden og dermed tilpasse oss, sier Sjalg T. Mortvedt administrerende direktør i OSWO.

Setter fart på innovasjonsprosessen

I arbeidet med innovasjonsprosjektene får selskapene profesjonell hjelp fra prosjekt- og forretningsutviklere fra Kongsberg Innovasjon, veiledere fra industrien og andre ressurspersoner.

– Det unike med Innovasjonsløft er at selskapene får sette fart på konkrete prosjekter i samarbeid med de rette ressurspersonene. På denne måten sørger vi for en rask innovasjonsprosess, sier Berit S. Slagnes i Kongsberg Innovasjon.

Interessert i å delta i neste runde?

Står din bedrift ovenfor en endringsreise? Har dere behov for å sette fart på et konkret prosjekt? Da bør dere søke dere til neste runde av Innovasjonsløft.

Les mer og søk deg til programmet her!

 

Innovasjonsløft ledes av Kongsberg Innovasjon med støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling.

 

Innovasjonsløft: første fellessamling

Foto: Adm. dir. i EskoArtwork Emil Skarra og direktør i Oswo Sjalg T. Mortvedt.

Den første fellessamlingen for bedriftene som deltar i Innovasjonsløft, ble i dag holdt i Kongsberg Innovasjons lokaler i Teknologiparken i Kongsberg. Temaet for den første samlingen var indikatorer og selskapene jobbet med å kartlegge interne og eksterne indikatorer som synliggjør bedriftens faktiske ståsted.

Disse bedriftene deltar: 

Innovasjonsløft: Disse bedriftene deltar i første runde

Innovasjonsløft er i gang! I dag har vi hatt gleden av å kjøre i gang vårt nye innovasjonsprogram for ambisiøse små og mellomstore bedrifter (SMBer). Innovasjonsløft skal bidra til videreutvikling gjennom fornyelse, økt lønnsomhet og vekst. Bedriftene som deltar denne runden er:

 

FAKTA 

Dette er Innovasjonsløft:

  • Innovasjonsløft er en ny satsing som skal sikre konkurransekraft for ambisiøse bedrifter som trenger bistand på veien til videre vekst
  • Innovasjonsløft ledes av Kongsberg Innovasjon med tilskuddsstøtte fra Stiftelsen Teknologiformidling
  • Innovasjonsløft skal bidra til fornyelse, økt lønnsomhet og vekst for over 70 små og mellomstore bedrifter i en tre års periode
  • Bedriftene får tilgang på metoder, verktøy og kompetanse fra HSN og ledende bedrifter i industrimiljøet på Kongsberg

 

Les mer om Innovasjonsløft her!