Techmakers: Inviterer til akselerasjon av grønne oppstartsselskaper

Techmakers Green Accelerator skal bidra til vekst hos et knippe grønne oppstartsselskaper

I samarbeid med Kjeller Innovasjon og OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster) arrangerer Kongsberg Innovasjon Norges første akseleratorprogrammet for grønne oppstartsselskaper. Oppstartsselskaper innen ren energi, energi-effektivisering, smart cities, smart grids og andre bærekraftige teknologier oppfordres til å søke seg til programmet. Søknadsfristen er 1. mars.

Intensivt program

Det helt nye programmet skal gå over tre intensive måneder og kun seks utvalgte bedrifter blir plukket ut av søkerbunken. Techmakers bidrar med tett oppfølging fra erfarne mentorer med ekspertise innen forretningsutvikling og lean startup metodikk. Denne metodikken er en forretningsmetode som baserer seg på en rask og effektiv lansering av produkter/tjenester, tidlig møte med potensielle kunder og fokus på tilpasninger underveis.

«Formålet med et slikt program er å gi innovative selskaper en mulighet til å få tilgang til industri, investorer og ressurser innen forretningsutvikling slik at de kan oppnå videre vekst,» forteller Svein-Olav Torø, daglig leder i Kongsberg Innovasjon.

 

 

Gode vekst muligheter

Techmakers gir oppstartsselskaper en unik tilgang til investorer, industri og forskningsinstitutter og vil evaluere søknader basert på:

  • Potensiale for vekst og lønnsomhet
  • Innovasjonsgrad av produkt eller tjeneste
  • Erfaring og engasjement i selskapets team

Bygg nettverk og møt andre gründere

I tillegg til veiledning på forretningsutvikling- og metode vil de seks utvalgte selskapene få sjansen til å utvide sitt nettverk og møte andre gründere. Dette skaper en unik innovasjonsarena der kunnskap, løsninger og erfaringer kan deles.

«Oppstartsselskapene som plukkes ut til å være med i dette programmet får en unik mulighet til å bygge sitt nettverk, møte andre gründere og eksperter som kan ha stor betydning for veien videre,» avslutter Torø.

Programmet har oppstart 15. mars, søk på programmet eller les mer her: www.techmakers.no

 

 

Les mer

Inviterer til akselerasjon av ideer og oppstartsbedrifter

Kongsberg Innovasjon er én av partnerne bak programmet Techmakers

Programmet skal bidra til akselerasjon av ideer og oppstartsbedrifter innenfor olje-, gass og energibransjen. Oppstart er allerede 14. september.

Techmakers er et tremåneders intensivt program som skal akselerere forretningsutvikling og videre vekst i innovative oppstartsselskaper.

Det er Kjeller Innovasjon, Subsea Valley, BTO og Kongsberg Innovasjon som står bak programmet. Som industrielle partnere er Kongsberg Gruppen, FMC Technologies og Statoil sentrale. Programmet støttes også av Akershus fylkeskommune, Forskningsrådet og Siva.

Allerede 14. september er det oppstart, og bedrifter må søke om opptak innen 1. september. Utfyllende informasjon om programmet og søknadslink ligger tilgjengelig på nettsiden www.techmakers.no

Målgruppen for akseleratoren er oppstarts- og vekstselskaper innen olje-, gass- og energisektoren.

Vi ønsker at så mange som mulig søker, så skal vi gjøre en kvalifisert utvelgelse av bedriftene som får være med. Det er fem bedrifter som blir valgt ut til den første runden, sier daglig leder Svein-Olav Torø i Kongsberg Innovasjon.

Det vil bli lagt vekt på bedriftenes vekst- og lønnsomhetspotensiale i tillegg til unikheten og innovasjonsaspektet.

«Viljen til å satse er selvsagt også et viktig element,» sier Torø.

Teckmakers vil bidra med unik tilgang på ressurser innen forretningsutvikling, industrialisering og venturekapital gjennom de tre månedene programmet varer. Selskapene som deltar i akseleratoren vil også få tett oppfølging av erfarne mentorer underveis.

Kongsberg Innovasjons satsningsområde er tydelig definert mot nyskapning innenfor energibransjene. Derfor mener daglig leder Svein-Olav Torø at Techmakers er et helt riktig prosjekt å være engasjert i.

Vi ønsker å se på selskaper vi kan jobbe videre med – både de som kommer med i akseleratoren, og andre interessante søkere. Kongsberg Innovasjon er en industriell aktør som bidrar til å skape verdi i innovative oppstartsbedrifter ved å koble disse med ressurser fra etablerte virksomheter i teknologiindustrien, sier Svein-Olav Torø.

Les mer