Alene kan vi gjøre så lite;
sammen kan vi gjøre så mye