Oljerobot for reparasjon, inspeksjon og vedlikehold av stigerør 

Kongsberg Ferrotech utvikler roboten Oktapous. Den er satt sammen av kjent teknologi på en ny måte, for inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av risere.

På plattformer over hele verden, spesielt på såkalte jackets, er det et stort behov for inspeksjon og vedlikehold av stålrisere. Spesielt nå som flere installasjoner nærmer seg forventet levetid. I dag dekkes av manuelle operasjoner, hvor det er behov for supplyskip og driftsavbrudd. Oktapous representerer en mer automatisert løsning.

I Kongsberg Innovasjon jobber vi med å utvikle en løsning konseptuelt basert på systems engineering. Det kan bli aktuelt å etablere et selskap på Kongsberg sammen med en spansk patentinnehaver.