Innlegg

Fremtidsvisjon: «Norwegian Data Innovation Hub» 2032

En fremtidsvisjon basert på HSEIF-prosjektet –

Human Systems Engineering Innovation Framework

 

Året er 2032, og ulike aktører fra nasjonal og global industri og offentlig sektor har tatt turen til Kongsberg for nok en konferanse arrangert av «Norwegian Data Innovation Hub».

Det er ikke tilfeldig at de møtes her. «Norwegian Data Innovation Hub» er en plattform for samarbeid i et innovasjonsøkosystem hvor partnerne er verdensledende på sine felt. Dette navet  fungerer som et knutepunkt for private og offentlige samarbeid, som ved hjelp av å bruke data på en smart måte, setter mennesker og planeten i fokus. Kloke beslutninger som bidrar til en bærekraftig omstilling, det vil si produkter, tjenester og systemer som både er bærekraftige og som bidrar til å gjenopprette og reparere menneskeskapte påvirkninger. Samarbeidet har forbedret partnernes beslutningstaking ved å bruke pålitelig datainformasjon som grunnlag.

Innovasjonsøkosystemet støtter en mer transparent og effektiv måte å utvikle systemer og tjenester på. Industri, akademiske og offentlige aktører samarbeider for å utnytte stordata klokt i produkt-, system- og tjenesteutvikling.

 

Fremtidsvisjonen ser ti år inn i fremtiden. Et samarbeid som er utviklet mellom 9 forretningspartnerne som sammen med akademia utgjør HSEIF-konsortiet. Prosjektet omhandler bruk av stordata og hvordan stordata kan benyttes for å utvikle ny kompetanse og nye systemer. Industrien, akademia og offentlige aktører samarbeider for å  å få nye perspektiver på hvordan systemer og tjenester kan utvikles ved bruk av stordata.

 

Hvordan kom «Norwegian Data Innovation Hub» til Norge?

Det startet med et FoU-samarbeidsprosjekt med fokus på å høste verdi fra stordata og digitalisering gjennom et Human Systems Engineering Innovation Framework; HSEIF-2. Samarbeidet om hvordan stordata kan utnyttes, har resultert i bærekraftig innovasjon og utvikling av komplekse systemer som varierer fra autonome kjøretøy til smarte digitale nett og bedre kontroll med CO2-utslipp. Navet har på mange måter fremmet Kongsberg-regionen. Det har hatt positive ringvirkninger for bedrifter, akademia og offentlig sektor. Talenter fra hele verden flytter til regionen, begeistret for et fellesskap som aktivt jobber for å takle samfunnsutfordringer ved smart bruk av stordata. Navet påvirker hele samfunnet, og er nå et sted med gode ideer og en genuin interesse om å skape den beste verden og fremtiden for oss mennesker.

 

Fakta om HSEIF prosjektet

-Human Systems Engineering Innovation Framework, er et samarbeidsprosjekt som hjelper ingeniører og designere med å lage innovative systemer som kan brukes for og av mennesker. Forskningsprosjektet går over tre år og er støttet av Forskningsrådet.

Denne fasen, Fase 2 av H-SEIF, vil skape et samarbeidsrammeverk som styrker effektivt systemutvikling, spesielt rettet mot å datastøttede tidlige beslutninger i produkt og tjenesteutvikling

Første fase av HSEIF handlet om å utvikle Teknologi med empati. Selskapene identifiserte behovet for et rammeverk som oppmuntrer til tidlig validering av nye konsepter, overføring av menneskelig innsikt, og utforske «wow»-innovasjoner blant ingeniører. HSEIF rammeverket er et sett med samarbeidsverktøy og metoder med grunnlag i fagfeltene systems engineering, systemarkitektur, systemorientert design og deltakende design, med hensikt å forbedre radikalt, banebrytende og disruptive innovasjoner.

Foto: Jan-Henrik Kulberg/USN

Prosjektpartnerne: Kongsberg Defense and Aerospace, Kongsberg Maritime, Yeti, TechnipFMC, ECIT, P-plan, Statens kartverk, Semcon, USN og Kongsberg Innovasjon

Prosjektleder: Semcon og forskningsansvarlig, Kristin Falk fra USN

Prosjektansvarlig: Kristina Hesjedal Schnell, Project Manager, Semcon Norge, mailto:Kristina.Schnell@semcon.com, +47 92055333

 

Først ute i pilotprosjekt

– Vi vil lære hvordan GKN Aerospace Norway (GAN) kan bruke AI og Big Data for å få en mer effektiv og lønnsom produksjon, sier direktør for forskning og teknologi i GAN, Ole Hoen. Selskapet er med i en satsing mellom Kongsberg Innovasjon og IBM.

GKN Aerospace Norway AS (GAN) ligger i Kongsberg Teknologipark. Selskapet produserer komplekse komponenter til flymotorer og gassturbiner for verdens største flymotorprodusenter. De deltar i flere av markedets største sivile og militære flyprogrammer.

Direktør for forskning og teknologi i GAN, Ole Hoen.

– GAN sitter med store datamengder og her kommer Excel til kort. Jeg er ikke i tvil om at vi trenger mer av Big Data-løsninger, AI, maskinlæring og det IBM kan tilby av kognitiv teknologi for å forbedre oss, sier Hoen.

– Vi trenger å automatisere prosesser på mange plan både i fabrikken og i styring av produksjonen, og vi er spent på hva vi kan sette i gang av praktiske forsøk rundt dette.

Tester ny teknologi

IBM og Kongsberg Innovasjon har signert en avtale med mål om å teste ny teknologi og utvikle kompetanse for bruk av sensorteknologi og kognitive løsninger i Kongsbergindustrien. Les mer om avtalen her.

Mange virksomheter i ulike bransjer over hele verden utnytter allerede kognitiv teknologi til å realisere forretningsverdi.

GKN Aerospace skal diskutere deres forslag til pilotprosjekt med IBM i løpet av mai, som handler om hvordan industribedriften kan gjøre produksjonen mer effektiv. Hoen antar at 5–6 personer fra selskapet vil være involvert.

Bygger et sterkere industrimiljø

Kongsberg Innovasjon fasiliterer satsingen med IBM og inviterer bedrifter med relevante prosjekter til å henge seg på for å teste ut mulighetene innen denne typen digitale løsninger.

Kongsbergindustrien har allerede prosjekter innen både industriproduksjon, autonomi, e-helse samt fly- og bilproduksjon hvor IBMs teknologi kan være aktuell å teste ut. Innen industriproduksjon kan det være mange aktuelle områder hvor denne typen teknologi kan brukes.

– Det er positivt at Kongsberg Innovasjon legger til rette for at bedriftene på Kongsberg kan lære seg denne teknologien via samarbeidet med IBM. Ved å gjøre dette i fellesskap kan vi lære av hverandre og dermed bygge et sterkere industrimiljø. Jeg håper også at de andre bedriftene kan lære av det vi gjør i vårt pilotprosjekt, sier Hoen.

Avhengig av godt samarbeid

– Det er alltid en utfordring å kommunisere til eksterne om hva som er våre problemstillinger, utfordringer og mål. Det vi gjør er avansert og det er strenge krav. For å få til et godt samarbeid med IBM må vi bruke god tid i starten slik at de blir godt kjent med oss og vi blir godt kjent med hva vi trenger å bygge kompetanse på, sier Hoen.

Har din bedrift prosjekter med store datamengder og er du interessert å bli med i prosjektet? Kontakt Vidar Solli på telefon +47 97 12 46 99 eller e-post vidar.solli@k-i.no