Arrangementer

HelseViken: innovative helseløsninger

Samarbeid er nøkkelen til suksess. Vi deler erfaringer fra samhandling i og mellom helsetjenesten og involvering av næring for et bedre samlet helsetilbud. Praktiske eksempler og diskusjoner gjør at konferansen #HelseViken er relevant for alle nøkkelpersoner, politikere og ledere innen helse på regionalt og lokalt nivå – offentlig som privat

Delta på årets helsekonferanse i Viken!

#HelseViken er konferansen i brytningen mellom digitalisering, innovasjon og kompetanse innen helsefeltet. #HelseViken vil sette fokus på digital helsekompetanse for helsepersonell og innbyggere, og på samhandling for å sikre gode pasientforløp mot en fremtidig, sømløs felles helsetjeneste. 

Tirsdag 7. desember inviterer vi til faglig program med aktuelle innledere fra helseinstitusjonenes toppledelse, innspill fra deltagerne, Expo av relevante leverandører, og sesjon med 1-til-1-samtaler for nettverksutvikling. 

Program

09:00 Utstilling og mingling, med enkel servering

Velkommen til #HelseViken

10:00 Velkommen

Del 1 – Digital kompetanse

10:05 Intro: Trender

10:15 Den digitale innbyggeren

10:40  Ansatte med høy digital kompetanse

11:20  Skulle ønske jeg hadde….  (Rundebordsdiskusjon)

11:50 Oppsummering

12:00 Lunsj og utstilling

Del 2 – Digital samhandling

13:00 Intro: Digital samhandling

13:10 Implementering av mestrings- og trygghetsskapende teknologi – noen anbefalinger

14:00  Pause

14:15  Skulle ønske jeg hadde….  (Rundebordsdiskusjon)

14:35 Oppsummering

14:45 TBA

15:00  Besøk på utstilling – Takk for i dag

 


Konferansen arrangeres av Helsehub som er et samarbeid for å stimulere til øket innovasjon i helsetjenesten. Partnere i samarbeidet er Vestre Viken, Drammen Kommune, Lier Kommune, Asker Kommune, Universitetet i Sørøst Norge, Viken fylkeskommune, Drammen Næringslivsforening, Kongsberg Innovasjon og Norway Health Tech.

Dialogmøte om innovative helseløsninger med Vestre Viken helseforetak og Drammen, Lier og Asker kommune

Bli med og hør hva som er fokus for kommunene og helseforetaket fremover – og hvilke innkjøpsprosesser som er planlagt.

Vestre Viken med et pasientgrunnlag på 500.000 innbyggere skal bygge nytt sykehus. Nye Asker og Drammen kommune – to av de største kommunesammenslåingene i Norge samt Lier kommune bygger nye helsetjenester for fremtiden. Vil du møte noen av de som jobber med innovasjon og utvikling i disse organisasjonene? Meld deg på og få oppdatert informasjon om innkjøpsplaner og viktige satsningsområder.

I del 2 av møtet inviterer vi deg til å booke en-til-en møter med representantene fra de fire aktørene for å presentere din løsning. Del 1 av møtet gjennomføres på norsk. I Del 2 er det åpent for engelskspråklige møter.

 

Program:

Del 1:
09:00     Velkommen til dialogmøte v/daglig leder i Norway Health Tech, Lena Nymo Helli

09.10     Informasjon om viktige satsningsområder og planlagte anskaffelser hos;

    • Vestre Viken
    • Drammen Kommune
    • Lier Kommune
    • Asker Kommune

10:30     Om Helsehub samarbeidet og muligheter for samarbeid med industri i regionen vest for Oslo v/Prosjektkoordinator Bent-Håkon Lauritzen

10:40     Avslutning

 

Del 2:
10:40     Oppstart en-til-en møter mellom helsetjenesten og bedrifter (nb se påmelding)

12:00     Slutt en-til-en møter

Påmeldingsfrist 25.mai

Når du melder deg på, angir du samtidig hvilken aktør(er) du ønsker å ha en-til-en møter med. De som ønsker en-til-en møter bes om å gi en kort beskrivelse av egen løsning og ønsket tema for møtet. Du vil få beskjed om tidspunkt og praktisk gjennomføring av møtene tre dager i forkant av arrangementet.

VELKOMMEN!

 

Helsehub er et samarbeid for å stimulere til øket innovasjon i helsetjenesten. Partnere i samarbeidet er Vestre Viken, Drammen Kommune, Lier Kommune, Asker Kommune, Universitetet i Sørøst Norge, Viken fylkeskommune, Drammen Næringslivsforening, Kongsberg Innovasjon og Norway Health Tech.

Klikk her for påmelding