Innlegg

Ny styreleder i Kongsberg Innovasjon

Line Berget, produksjonssjef i TechnipFMC. Foto Harald Christian Hoff / E24

 

Line Berget har blitt valgt inn som styreleder hos Kongsberg Innovasjon. Berget er Vice president of Manufacturing Kongsberg og Site Manager for Kongsberg i TechnipFMC. Hun tar over stafettpinnen etter Erlend Fjøsna, og blir selskapets første kvinnelige styreleder.

Nytt styre ble valgt på generalforsamlingen i juni 2021. Lasse Bjørkhaug, Jørn Lindtvedt og Aud Trondvold trer ut av styret.

 

Nasjonal verdiskaping

Jeg har fulgt Kongsberg Innovasjon tett og har selv hatt gleden av å delta i flere av deres spennende prosjektsatsninger de siste årene, forteller Berget. – Det er spesielt en av prosjektene hun brenner litt ekstra for; og det er Industripilot Kongsberg. – Dette prosjektet åpner opp nye muligheter og bidrar til å styrke vår nasjonale og internasjonale konkurranse, sier Berget.

Berget som er utdannet siviløkonom fra Bodø, har tidligere erfaring i fra konsultenbransjen hvor hun jobbet for et IT-selskap i Canada og i Deloitte før hun vendte kursen hjemover til Kongsberg. For 18 år siden fikk hun tilbud om en stilling i selskapet FMC, og her har hun jobbet siden.

 

Lykkes med det grønne skiftet

Kongsberg Innovasjon har et mangfoldig nettverk og bidrar til utvikling og vekst for både nye og eksisterende teknologiselskaper.  – Selskapet har et unikt samarbeid med industrien i Kongsberg, noe som utgjør den store forskjellen, sier Berget. – De har klare mål om å lykkes med omstilling i det grønne skifte, noe som betyr mye for meg, sier hun. – Selskapet har etter min oppfatning dyktige medarbeidere med klare ambisjoner, og jeg gleder meg til å videreutvikle min nye rolle som styreleder hos Kongsberg Innovasjon og bistå og styrke selskapet i satsningen mot det grønne skiftet, forteller hun.

 

– Line og hennes erfaringer vil kunne bidra til å løfte Kongsberg Innovasjon både nasjonalt og internasjonalt. Jeg ønsker henne velkommen inn som styreleder og ser frem til reisen videre sammen med det nye styret, sier Svein-Olav Torø, daglig leder i Kongsberg innovasjon.

 

Nytt styre består av følgende medlemmer

 • Line Berget, styrets leder
 • Jon Peder Johansen
 • Kristin Palmesen Solvang
 • Robert Olsen
 • Benedicte Willumsen Grieg
 • Amir Sasson

 

Fakta om Kongsberg Innovasjon

Kongsberg Innovasjon er en industribasert rådgiver og investor som opererer over hele Norge. Selskapet bistår norske teknologibaserte vekstbedrifter og tilbyr et unikt industrisamarbeid der etablert industri bidrar med teknologiekspertise for å sikre en rask selskapsutvikling.

Kongsberg Innovasjon fasiliterer Kongsberg Klyngen sine aktiviteter. Klyngen er en industridrevet nasjonal kompetanseklynge som består av en rekke klyngepartnere fra flere industrier. Klyngen har medlemmer over hele Norge, men har sitt utspring fra Kongsbergs høyteknologiske miljø.

De siste årene har Kongsberg Innovasjon fått en sterk posisjon i det industrielle miljøet; både nasjonalt og internasjonalt. Kongsberg Innovasjon er tett knyttet opp mot de fremste innovasjonsmiljøene i Europa, noe som bidrar til skalering av norsk teknologi og industri.

Kongsberg Innovasjon eiers av Kongsberg Gruppen, TechnipFMC, Equinor, Kongsberg Automotive, Siemens Energy, Semcon, KIWA, Handelshøyskolen BI, Vardar og SIVA.

Friske øyne på vekst og utvikling med internship hos Kongsberg Innovasjon

Kongsberg Innovasjon Internship, Edvard Hozman og Celine Munkeby

Gjennom et tett og godt samarbeid med Handelshøyskolen BI, tar vi i Kongsberg Innovasjon nok en gang imot to nye studenter gjennom Masterstudie innen siviløkonomi. De neste ukene skal praktikantene Celine og Edvard få bryne seg på diverse oppgaver, men også utfordre oss.

– Vi har veldig god erfaring med studentpraktikanter fra tidligere, og ser godt frem til samarbeidet med Celine og Edvard disse ukene, forteller Tina Edvardsen, leder for kommunikasjon i Kongsberg Klyngen.

Teori blir praksis

Gjennom internship skal Celine og Edvard få teste ut teori i praksis, gå gjennom prosesser og roller i Kongsberg Innovasjon og finne forbedringspotensial.

– Internship er en flott mulighet for oss å få konkrete forslag til forbedringspotensialet for selskapet. Forslag vi kan jobbe videre med internt – også når internship er over. Det vil spare oss ansatte og selskapet mye tid, slik at vi videre kan jobbe internt med organisatoriske prosesser og konkrete tiltak, forteller Tina.

Ordningen er absolutt vinn-vinn for både bedrift og student. Ikke bare får studentene relevant praksis hvor de kan benytte sin kompetanse til å sette ord på mulige felles utfordringer, men bedriften får verdien av mennesker som ser på selskapet her og nå, med friske øyne.

– Vi er godt jobbet inn i våre eksisterende prosesser, så dette er en flott mulighet for oss å få forslag til forbedring vi ikke egner å se selv, sier Tina.

Høy vekst og utvikling

Begge tar for øyeblikket en Master i siviløkonomi; Edvard innenfor finans, og Celine innen strategi. To felt som kan gi oss forskjellige synsvinkler, men med like teorier i bunn.

– Det var helt klart at jeg ville koble teori til praksis. Gjennom BI-portalen fant jeg Kongsberg Innovasjon, og syntes det virket som en spennende arbeidsplass. Alt handler om ny innovasjon og forretningsutvikling, så det var veldig spot-on i forhold til min studieretning, forteller Celine.

– Jeg er veldig interessert i venturkapital, og har tidligere jobbet med en bedrift i tidligfase innenfor shipping. Jeg skriver for øyeblikket på masteren min omhandlende kunnskap om start-up og investeringsselskaper, så dette er absolutt relevant. Kongsberg Innovasjon opplever høy vekst og utvikling, og det tror jeg at jeg også vil oppleve her, sier Edvard.

Utfordringer i praksis

Celine og Edvard er allerede godt i gang med gitte arbeidsoppgaver. For å skape et helhetlig inntrykk har de vært gjennom investeringsprosessen, fått intervjuet ansatte og kontakte kunder.

Riktignok vil man også støte på utfordringer fra tid til annen, når teorien i boken skal ut på egne bein.

– En utfordring jeg tror vi vil støte på er det å trekke ut og konkretisere løsningsforslag. Hva er reelt? Hva gir verdi i forslaget?, nevner Edvard.

– Det er også utfordrende å vite akkurat hva en skal gjøre. Man må ha en rød tråd gjennom hele prosessen, fortsetter Celine.

Men med hverandre i ryggen, og sammen med de ansatte, har man alltid et godt utgangspunkt til å vokse, anvende teori og finne nye innfallsvinkler.

Relevant arbeidserfaring

Begge praktikantene er enige om at internship hos Kongsberg Innovasjon, og innblikk i bransjen er en uvurderlig erfaring; ikke bare i ferdigstillingen av studiene, men også senere i karrieren.

– Videre gleder jeg meg veldig til å se hvordan ting gjøres i praksis. Dette gir meg en fantastisk mulighet til å ikke bare utvikle meg selv, men her møter jeg utrolig dyktige og kunnskapsrike folk. Perfekt mulighet for oss til å bygge nettverk, og samtidig bygge på arbeidsrelatert kunnskap. Dette kommer godt med når vi senere skal ut i arbeidslivet, forteller Celine.

– Jeg er mye enig i det Celine sier. Det er en uvurderlig erfaring hvor en får overblikk og kunnskap over bransjen som helhet. Vi får innsyn i innovasjon og ny teknologi som skal drive oss fremover. Som Celine også nevner, er dette en flott mulighet til å ikke bare anvende teori i praksis, men også bygge nettverk.

Innblikk i en voksende bransje

– Det som er spesielt spennende er å se hvordan Norge satser på innovasjon, og hvordan det jobbes med å finne løsninger av norsk industri, forteller Edvard.

– Spesielt spennende er det å følge Kongsberg Innovasjon da de har både et nasjonalt og internasjonalt fokus. De fokuserer på klynge og inkubator utover det å investere i selskaper, avslutter Celine.

Nytt scaleup-program skal akselerere digital transformasjon

I november 2020 ble Handelshøyskolen BI deleier i Kongsberg Innovasjon og akademisk partner innen skalering og internasjonal vekst. I samarbeid med BI etablerte Kongsberg Innovasjon et nytt tjenesteområde for å hjelpe norske teknologiselskaper å lykkes med global skalering. Nå lanseres, GlobalScaleX, som er det første av flere program og prosjekter i den nye satsningen.

Inge Jan Henjesand, rektor på Handelshøyskolen BI

GlobalScaleX skal hjelpe teknologiselskaper fra hele Norden med å akselerere digital transformasjon og realisere internasjonale vekstambisjoner. Det fellesnordiske programmet ledes av Nordic Innovation og er utviklet av Handelshøyskolen BI og Aalto University i samarbeid med Nordea Startup & Growth og Department of Trade and Investment (UK).

– GlobalScaleX-programmet bygger på vår erfaring fra eksisterende scaleup-programmer og industrisamarbeid med innovasjonsklynger som GCE Ocean Tech, Norway Health Tech og Kongsberg Innovasjon. Dette er en spennende mulighet for bedrifter til å utvikle strategier og nettverk for å skalere sin virksomhet globalt. Vi gleder oss til å utvide vår programportefølje i samarbeid med nye internasjonale partnere, sier Inge Jan Henjesand, rektor på Handelshøyskolen BI.

Vil gjøre Norden ledende

GlobalScaleX er en del av Nordic Scalers Program 2021 og er støttet av Innovasjon Norge og Stiftelsen Teknologiformidling. Ambisjonen er å gjøre Norden til en ledende region, ikke bare for startups, men også for vekstselskaper i skaleringsfasen.

Einar Eilertsen, COO i Kongsberg Innovasjon

– Gjennom vår satsning på skalering og programmer som GlobalScaleX skal vi mobilisere kunnskap og ferdigheter fra de fremste fagmiljøene på skalering, innovasjon og teknologi. Dette vil åpne muligheter for sterkere innovasjon, med økt potensial for suksess, sier Einar Eilertsen, Chief Operating Officer i Kongsberg Innovasjon.

– Vi inngikk partnerskap med Handelshøyskolen BI for å styrke vår evne til å skape vekst i mellomstore industri- og teknologibedrifter. Vi ser allerede at nettverket, kompetansen og erfaringen til BI er et verdifullt bidrag, legger Eilertsen til.

GlobalScaleX gir utvalgte selskaper skreddersydde rammeverk og oppfølging fra bransjeeksperter, akademia og investorer. Et overordnet mål er å forbedre selskaper og norsk økonomi for fremtiden ved å skape nye arbeidsplasser i eksportorienterte kunnskapsnæringer.

Store vekstmuligheter

GlobalScaleX består av seks moduler, selskapsspesifikke mentorordninger og en demo-dag, som gjør det mulig for bedrifter å presentere sin forretningsidé til lokale og internasjonale investorer.

– Med hjelp fra eksperter, mentorer, gründere og investorer, muliggjør dette programmet at bedrifter er i stand til å oppnå vekst i et akselerert tempo som kan være vanskelig å oppnå andre steder, sier Per Ingvar Olsen, professor ved Handelshøyskolen BI.

Temaer for modulene inkluderer hvordan digitalisering muliggjør disruptiv innovasjon i bransjer og hvordan bedrifter kan fange muligheter gjennom det digital teknologi kan tilby.

Overvinne skaleringsbarrierer

Norden har et rekordhøyt antall vekstbedrifter, men ifølge studier er det bare 0,4 % av disse bedriftene som lykkes med skalering.

Hoa Le Nguyen, Head of Scaling Programs

– Gjennom GlobalScaleX sørger vi for at bedriftene som deltar overvinner skalerings-barrierene. Programmet har fokus på strategiutvikling for internasjonal ekspansjon, forskningsbaserte verktøy for skalering og erfaringsutveksling fra mentorer og eksperter med «track record», sier Hoa Le Nguyen, Head of Scaling Programs i Kongsberg Innovasjon og Handelshøyskolen BI.

– Programmet er spesielt designet for selskaper som har en digital forretningsmodell og som har unike utfordringer knyttet til «rapid growth.» Selskaper som søker seg til GlobalScaleX bør ha en årlig inntekt på minst 2 millioner kroner euro, være minst 10 ansatte og ha årlige veksttall på minst 20 % de siste tre årene, legger Nguyen til.

Les mer om programmet hos Handelshøyskolen BI og Nordic Innovation.

For mer info og påmelding, kontakt:

Hoa Le Nguyen, Head of Scaling Programs
Mobil: +47 464 10 847
E-post: hoa.l.nguyen@bi.no


Om Nordic Scalers GlobalScaleX:
 • GlobalScaleX er et 3-måneders modulbasert program for raskt voksende teknologiselskaper som ønsker internasjonal vekst.
 • Med hjelp fra eksperter, mentorer, gründere og investorer tilbyr GlobalScaleX læring og verktøy som fokuserer på utfordringene som skaleringsbedrifter står overfor.
 • Programmet er co-designet med Aalto University Executive Education Ltd (Finland), Nordea Startup & Growth og Department of Trade and Investment (UK).

 

Kyoto Group AS noteres på Oslo Børs

Kyoto Group AS noteres på Euronext Growth (Oslo Børs). Foto: Kyoto Group AS

Kyoto Group, som Kongsberg Innovasjon har hatt et aktivt eierskap til siden 2016, noteres nå på Euronext Growth (Oslo Børs). Det grønne oppstartsselskapet, som utvikler løsninger for termisk energilagring, ble i forkant av noteringen priset til 401 millioner kroner. Aksjen som ble børsnotert i dag vil ha en utgangspris på 62,5 kroner per aksje.

Svein-Olav Torø, daglig leder i Kongsberg Innovasjon

– Det er fantastisk at Kyoto Group blir børsnotert. Dette er en viktig milepel for Kyoto som Kongsberg Innovasjon har investert og bidratt aktivt i. Vi vet at det kreves mye og hardt arbeid for å nå denne milepælen og er svært glad på Kyotos vegne, sier Svein-Olav Torø, daglig leder i Kongsberg Innovasjon.

Kyoto Group utvikler løsninger for å fange opp og håndtere energi fra fornybare energikilder. Selskapet utvikler blant annet en innovativ, økonomisk rimelig og modulær løsning for termisk energilagring som har fått navnet Kyoto Heatcube. Løsningen kan benyttes til å lagre energi når den er billig slik at energien er tilgjengelig for senere bruk. Kyoto Heatcube kan benyttes til å generere damp, kraft og varme til ulike industrielle prosesser. Sammenlignet med elektriske batterier vil Kyoto Heatcube redusere kapitalutgifter (capex) med 90 prosent.

Kongsberg Innovasjon sitt bidrag

Kongsberg Innovasjon var med på å etablere Kyoto Group i 2016 og har siden den tid vært en aktiv eier. Kongsberg Innovasjon har blant annet bidratt med forretningsutvikling, teknologiekspertise fra sitt industrielle nettverk og tidligfase finansiering.

Kyoto er et av 14 selskap som Kongsberg Innovasjon har investert aktivt i. Gjennom vårt industribaserte inkubatorprogram og gjennom ulike akseleratorer hjelper vi bedrifter som Kyoto med å utvikle, finansiere og realisere sine selskap og forretningsidéer, forteller Torø.

Gjennom Kongsberg Innovasjon sitt industrinettverk har Kyoto Group blant annet fått bistand og ekspertise til teknologiutvikling. Oppstartsbedriften har også hatt en egen rådgiver fra Kongsberg Innovasjon innen forretningsutvikling og økonomi. I 2018 bidro Kongsberg Innovasjon med tidligfasemidler til første oppkapitalisering av Kyoto Group sammen med Hydro Energi Invest.

Les mer om Kongsberg Innovasjon sitt inkubatorprogram her

– Kyoto har benyttet hele det norske støtteapparatet for å bygge bedriften; fra Innovasjon Norge til Norges Forskningsråd og Siva gjennom oss som inkubator og innovasjonsaktør. Dette har vært viktig for å bygge og styrke bedriften på veien til vekst, legger Torø til.

Ingrid R. Lorange, administrerende direktør i Siva

Kongsberg Innovasjon er en del av det nasjonale inkubator-programmet til Siva – selskapet for industrivekst. Kongsberg Innovasjon får årlige tilskudd av Siva som brukes til å utvikle gründerbedrifter og «spinnoffs» fra etablerte bedrifter.

– Med inkubasjonsprogrammet har vi en visjon om å skape morgendagens konkurransedyktige bedrifter. Kyoto Group og Kongsberg Innovasjon er et godt eksempel på at inkubasjon gir vekstbedrifter. Med strategisk eierskap som ett av våre virkemidler, og som største eier i Kongsberg Innovasjon, er vi også glade for å se at det gir gode resultater med et innovasjonsselskap som utnytter sitt potensial og er en viktig pådriver for nyskaping i sin region, og i dette tilfellet også internasjonalt, sier administrerende direktør Ingrid R. Lorange i Siva. 

Klar for europeisk og global ekspansjon

Kyoto Group har i løpet av de siste årene utviklet selskapet og er nå klare for skalering både ut i Europa og verden. Markedet for termisk energilagring er i vekst og forventes å nå 300 milliarder amerikanske dollar i 2030.

Christian Blom, daglig leder i Kyoto Group

– I dag representerer industrien en tredel av det totale energiforbruket i verden. 75% av det industrielle energiforbruket brukes til termisk energi, hvorav 90% er basert på fossilt brensel, forteller Christian Blom, daglig leder i Kyoto Group.

– Kyoto utvikler løsninger for å avkarbonisere industrien ved å endre virksomheters behov for kull- og fossilkraftverk. Kyoto har en skalerbar forretningsmodell for videre europeisk og global ekspansjon.

Kyoto Group har fått med seg investorer som Quantafuel-sjef Kjetil Bøhn, Norsk Hydro, Kongsberg Innovasjon og Valinor. Eivind Reiten, tidligere konsernsjef i Hydro, er styreleder i selskapet.

Yara, Sub Sea Services, Aalborg CSP, RPOW og Nvidia er med som samarbeidspartnere.

Første kommersielle installasjon

Kyoto Group leverer sin første kommersielle installasjon av Kyoto Heatcube i Danmark i løpet av 2021. Selskapet opplever en økende etterspørsel og vil i løpet av 2022 gjennomføre installasjoner i Nord Europa og flere nye markeder.

– Kyoto ser frem til å lansere produktene internasjonalt og jobber nå for fullt med å signere de første prosjektene i Europa. Selskapet opplever økt interesse fra alle verdens hjørner og dagens børsnotering muliggjør å jobbe med disse prosjektene fremover, sier Blom.

Partnerskap med et av Norges ledende advokatfirmaer

F.v. Einar Eilertsen – leder for startups og scaleups i Kongsberg Innovasjon og Andreas Fuglesang – advokat og partner i SANDS.

Kongsberg Innovasjon inngår partnerskap med advokatfirmaet SANDS. Oppstarts- og vekstbedrifter knyttet til Kongsberg Innovasjon får dermed tilgang på verdifull forretningsjuridisk rådgivning fra en aktør med en unik posisjon i det norske innovasjonsmiljøet.

SANDS er et landsdekkende forretningsjuridisk advokatfirma med ledende juridiske fagmiljø innen teknologi og innovasjon. Advokatfirmaet har nærmere 200 medarbeidere fordelt på syv kontorer i landets største byer, og opererer innen en rekke juridiske områder som er relevante for tidligfaseselskaper og vekstbedrifter.

– SANDS har forretningsjuridisk spisskompetanse og dybdeerfaring med rådgivning mot teknologibaserte oppstarts- og vekstbedrifter. Partnerskapet med SANDS vil gi selskaper knyttet til oss et unikt tilbud fra juridiske eksperter helt fra idéstadiet og videre i selskapets livsløp, sier Einar Eilertsen, leder for startups og scaleups i Kongsberg Innovasjon.

– SANDS har et tett samarbeid med en rekke inkubatorer og innovasjonsmiljøer og jobber blant annet med StartupLab, Aleap, VIS Innovasjon, Kjeller Innovasjon og Norinnova. De har fått gode skussmål, derfor falt valget vårt på dem, legger Eilertsen til.

Juridisk hjelp til teknologibedrifter

– Vi gleder oss veldig til å starte dette samarbeidet. Det er både spennende og givende å være en liten del av fremveksten av nye norske bedrifter, innenfor næring som blir viktig for Norge frem i tid. Juridisk rådgivning i en tidlig fase er viktig for å sikre at selskapene utvikler seg på best mulig måte, forteller Andreas Fuglesang, advokat og partner i SANDS.

Juridiske problemstillinger vil alltid oppstå i mange ulike sammenhenger når man bygger en teknologibedrift. Det kan være avgjørende å få tilgang på god rådgivning i forbindelse med f.eks. kontrakter, aksjonæravtaler, arbeidsforhold, teknologioverføring, lisensiering, beskyttelse av immaterielle rettigheter, kundevilkår (T&C), GDPR, insentivordninger, skatte- og avgiftsmessige forhold, innhenting av kapital og forhandlinger om kjøp, salg og fusjon.

Når man bygger bedrift møter man ofte nye utfordringer. Gjennom vårt partnerskap vil bedrifter knyttet til Kongsberg Innovasjon kunne trekke på vår spisskompetanse med rabatt på all juridisk rådgivning og få tilgang til sentrale juridiske dokumentmaler, sier Fuglesang.

– Med juridisk bistand i ryggen kan selskapene knyttet til Kongsberg Innovasjon føle seg trygge på at deres interesser blir ivaretatt og at de kan bruke energien på utvikling av løsninger, produkter og tjenester, legger Fuglesang til.

SANDS bistår teknologiselskaper gjennom hele livssyklusen fra startup-fasen gjennom vekstfasen og frem til salg eller børsnotering. Advokatfirmaet ønsker å bidra til å bygge norske teknologiselskap. Les mer om hvordan SANDS bistår teknologibedrifter her.

Tett på inkubatormiljøet

Kongsberg Innovasjon tilbyr en rekke rådgivningstjenester og ulike programmer, og investerer i teknologibaserte oppstarts- og vekstbedrifter. SANDS vil være juridisk leverandør både inn mot inkubatorbedrifter tilknyttet Kongsberg Innovasjon og inn i programmer som kjøres i regi av Kongsberg Innovasjon.

– Oppstarts- og vekstbedrifter som er medlemmer i vår inkubator har mulighet til å benytte seg av juridiske eksperter fra SANDS ved behov. I tillegg vil vi benytte SANDS inn i våre program som for eksempel KongsbergHOW og CFO Startup Academy, sier Eilertsen.

– I vårt eget inkubatormiljø her på Kongsberg vil en eller flere advokater fra SANDS vil være fysisk til stede i perioder. Denne nærheten vil gi inkubatorselskapene rask og god tilgang på bistand og sparring innen juridiske spørsmål som teknologiselskapene kommer ut for.

Internasjonalt nettverk

Flere av selskapene som er knyttet til Kongsberg Innovasjon har markedet sitt utenfor Norge. SANDS er medlem i det ledende internasjonale advokatnettverket Interlex, som har representanter i alle jurisdiksjoner.

– Flere av teknologiselskapene vi jobber for bruker dette nettverket når de skal lansere internasjonalt, etablere seg ute eller hente kapital, gjerne med SANDS som prosjektledere, forteller Fuglesang.

– Vi har også etablert en svært tett relasjon til et advokatfirma i Palo Alto som er ledende på teknologi i Silicon Valley, som er relevant for mange. Dette for å sikre at våre klienter får rask oppfølging fra noen av bransjens aller fremste advokater, understreker han.


Vil du vite mer?

Einar Eilertsen, leder for startups og scaleups
E-post: einar.andre.eilertsen@k-i.no
Mobil: +47 450 49 740

Kongsberg Beam Technology med ny CEO

Kongsberg Beam Technology, som Kongsberg Innovasjon har investert og engasjert seg i, har ansatt Kerstin Jakobsson som ny administrerende direktør. Jakobsson har over tretti års erfaring med kommersialisering av teknologi innen biovitenskap og har inngående kjennskap til det å bygge og utvikle helseteknologiselskaper.

– Kerstin har de beste forutsetninger for å bygge og utvikle Kongsberg Beam Technology for et nasjonalt og internasjonalt marked. Hun har lang og bred erfaring og et sterkt nettverk fra medtech bransjen. I tillegg har hun bidratt til å bygge flere suksessfulle medtech selskaper opp igjennom årene, sier Per Håvard Kleven, grunnlegger og eier i Kongsberg Beam Technology. Kleven har ledet selskapet frem til nå og jobber i dag i som Vice President Chief Technical Officer.

Kongsberg Beam Technology vil kombinere den mest avanserte strålebehandlingen med den mest avanserte teknologien og styringssystemene fra Kongsberg-industrien. Verktøy som kunstig intelligens, digitale tvillinger og maskinlæring blir en viktig del av det. Ved hjelp av presisjonsteknologi fra industrielle kontrollsystemer, utvikler selskapet et helt nytt system for protonbehandling av kreftsvulster. Systemet som de har kalt MAMA-K er en forkortelse for Multi-Array Multi-Axis Cancer Combat Machine. Målet er å gjøre protonbehandling mer treffsikker, noe som vil færre bivirkninger for kreftpasienter.

Erfaring fra suksessfulle medtech selskap

Jakobsson har vært en del av lederteamet i Medicon Village, en biovitenskapelig forskningspark i Lund i Sverige. De siste tre årene har hun vært administrerende direktør i Medicon Village og har bidratt til å utvikle forskningsparken til å bli en av Skandinavias ledende biovitenskaplige innovasjonsparker.

Jakobsson har også jobbet med mange forskjellige startups og børsnoterte selskaper gjennom årene. Hun har blant annet ledet Spectracure og Ortoma – to suksessfulle medtech startups som begge er notert på den svenske børsen.

– Jeg føler meg hjemme i oppstartsselskaper. Det å bygge og utvikle et selskap er veldig givende for meg, sier Jakobsson, som ser frem til å lede Kongsberg Beam Technology.

– Kongsberg Beam Technology er et interessant selskap fordi teknologien er svært avansert og ledelsen er ekstremt dyktige og erfarne. Det er et solid markedsbehov med stort potensial for vekst og det er en langsiktig visjon knyttet til bygging av to nye protonterapianlegg i Norge, fremhever hun.

Vil revolusjonere strålebehandling av kreft

I dag får halvparten av kreftpasienter strålebehandling, som har til hensikt å drepe kreftsvulsten. Dessverre er det store skadeeffekter av slik stråling. Strålebehandling skader nemlig det friske vevet som er i nærheten av kreftsvulsten. Dette gir avveininger rundt hvor mye skadet vev man kan tåle og hvor mye av svulsten man skal forsøke å ta under behandlingen. Ofte får man ikke tatt svulsten på grunn av risikoen med strålingen. Dette ønsker Kongsberg Beam Technology å gjøre noe med.

Kongsberg Beam Technology og deres MAMA-K system vil gjøre protonterapi enda mer personlig og presis.

– Med MAMA-K kan protonterapiens fulle potensial oppnås. Ved hjelp av kunstig intelligens og digitale tvillinger vil det være mulig å kontrollere protonstrålen i sanntid under behandlingen, selv når pasientene eller deres organer beveger seg, forteller Jakobsson.

Fremtidens protonbehandling

Protonbehandling er ansett som en av de nye kritiske behandlingsmetodene som bidrar til å bekjempe kreft, derfor bygger Norge to protonsentere. Disse er planlagt ferdigstilt i 2024 og ligger på Radiumhospitalet i Oslo og Haukeland Universitetssykehus i Bergen. Kongsberg Beam Technology har allerede en samarbeidsavtale med Radiumhospitalet, som er en del av Oslo Universitetssykehus (et omfattende kreftsenter), om å benytte deres fasiliteter for å teste MAMA-K systemet.

– Det unike med Kongsberg Beam Technology er det sterke samarbeidet med Kongsberg-industrien, Oslo Cancer Cluster, Oslo Universitetssykehus og universitetet. Spisskompetansen fra Kongsberg-industrien er grunnlaget for teknologien og Oslo Cancer Cluster har et omfattende nettverk innen onkologi. Dette har gjort det mulig å ta de patenterte ideene videre, sier Jakobsson.

Planen i 2021 er å ha klart sitt Proof of Concept. Hittil har selskapet hentet inn 23 millioner kroner fra Norges Forskningsråd og 17 millioner kroner i privat kapital.

Vil du vite mer?

Kontakt Kerstin Jakobsson på kerstin.jakobsson@kongsbergbeamtech.com

Sammen for startup-vekst

BDO og Kongsberg Innovasjon inngår nasjonalt samarbeid – målet er å sikre gründere og oppstartsbedrifter et solid økonomisk fundament og hjelpe dem på veien videre

 – Vi ønsker å være med på å realisere «startups» og «scaleups» og hjelpe de ulike selskapene med å ta nye steg. Vi heier på et yrende gründermiljø og satser på å ta en aktiv del i dette miljøet fremover, sier regionleder i BDO Buskerud, Kåre Rødssæteren.

Sammen skal BDO og Kongsberg Innovasjon hjelpe flere selskapet over hele landet på veien mot å bli morgensdagens storbedrifter.

Et innovativt partnerskap

Kongsberg Innovasjon ble etablert i 2003 for å bidra til utvikling og vekst i nye og eksisterende teknologiselskaper. Som investor, inkubator og innovasjonsselskap kjenner Kongsberg Innovasjon godt til utfordringene gründere møter i dagens næringsliv.

– I 2020 har vi bidratt til at 47 oppstartsbedrifter har kommet i gang,  og vi er nå inne som aktive eiere i 14 selskaper, forklarer Einar Eilertsen som er leder for startups & scaleups i Kongsberg Innovasjon.

– Selv om vi har et lokalt forankret navn så arbeider vi på nasjonal basis, understreker Eilertsen som blant annet trekker fram flere spennende prosjekt i Trondheim der det nye samarbeidet med BDO vil bli viktig.

Kongsberg Innovasjon eies av Kongsberg Gruppen, TechnipFMC, Equinor, Handelshøyskolen BI, Kongsberg Automotive, Dresser-Rand, Semcon, KIWA, Vardar og SIVA.

Digitalisering og bærekraft

BDO Buskerud gikk nylig inn som deleier av kommunikasjonsbyrået Godt Sagt i Drammen. Byråets digitale kompetanse og rådgivermiljø vil være en del av det nye BDO-samarbeidet med Kongsberg Innovasjon.

– Gjennom vårt eierskap i Godt Sagt kan vi tilby rådgivning og hjelp også utover det rent økonomiske, der digitalisering og bærekraft vil være stikkordene. Dette blir en del av BDO`s satsing på «fremtidens helter», og det er noe vi vil bruke en god del ressurser på fremover. Nå gjelder det bare å finne bedrifter og områder der dette samarbeidet kan gi en vinn-vinn-situasjon for samarbeidspartnerne, sier Kåre Rødssæteren i BDO.

Ny og nødvendig kompetanse

– Samarbeidet dekker uten tvil et behov der ute, spesielt i bedriftenes oppstartsfase og etter hvert som de skal bygge en organisasjon som er god nok til at man greier seg på egenhånd.  Så dette styrker vårt tilbud til både nye gründere og til dagens kundeportefølje, forklarer Einar Eilertsen.

– I Kongsberg Innovasjon ønsker vi oss gode partnerskap der vi har en felles målgruppe, og BDO og Godt Sagt besitter en kompetanse som tilfører oss helt nye verdier. Her får vi både økonomisk rådgivning, kommunikasjonsrådgivning og digital rådgivning i en og samme pakke. På denne måten får vi utnyttet hele verktøykassa, sier lederen for startups & scaleups i Kongsberg Innovasjon.

Har støttet flere bedrifter enn noen gang

Svein-Olav Torø, daglig leder i Kongsberg Innovasjon, ser tilbake på året som vi er i ferd med å legge bak oss og ønsker 2021 velkommen.


Et krevede år har skapt stor aktivitet som vi tar med oss inn i 2021

2020 har skapt utfordringer av en helt annen karakter enn det vi kunne forestille oss. Innovasjon og omstillingsevne har nok aldri vært viktigere enn akkurat i år, noe Kongsberg Innovasjon har jobbet hardt for i året som har gått. I 2021 blir aktivitetsnivået høyt og en storsatsning på internasjonal skalering er på trappene.

– Vi er i ferd med å legge et krevende, men også spennende år bak oss. 2020 har vært et uvanlig år, som har vært utfordrende for norsk næringsliv generelt sett. Kongsberg Innovasjon har hatt fokus på å hjelpe både små og store bedrifter som har hatt et økt behov for innovasjon og omstilling i denne krevende tiden, sier Svein-Olav Torø, daglig leder i Kongsberg Innovasjon.

Støttet flere bedrifter enn noen gang

Bedrifters behov for hjelp til å omstille, videreutvikle og posisjonere virksomheten for fremtiden har vært stort. Kongsberg Innovasjon har i 2020 veiledet og støttet flere bedrifter enn noen gang tidligere. Samarbeid på tvers av nettverk, aktører og partnerskap har vært essensielt i dette arbeidet. Det er sammen man står sterkere.

– Vi tar med oss et høyt aktivtetsnivå inn i 2021, som ytterligere vil bli forsterket av det strategiske samarbeidet vi har etablert med Handelshøyskolen BI. Dette samarbeidet bidrar til å tilføre ny spennende kompetanse som spesielt vil styrke vår satsning på skalering av teknologi for både små og store teknologibedrifter. Ved å koble norske bedrifter opp mot store markedsmuligheter internasjonalt, så er det potensial for økt eksport og nye spennende arbeidsplasser i Norge, forklarer Torø.

– Den økte etterspørselen vi opplever har resultert i at vi styrker teamet med flere medarbeidere. Vi vil med det forhåpentligvis kunne hjelpe flere bedrifter med vekst og utvikling i 2021, legger Torø til.

Flere tiltak og program neste år

Den siste tiden har vi utviklet nye tjenester og programmer. Sammen med det tilbudet vi har hatt tidligere ser vi frem til å tilby enda mer til våre kunder.

– Generelt skal vi fortsette å hjelpe teknologibedrifter med vekst og utvikling, gjennom å trekke på den samlede kompetansen i industriklyngen her på Kongsberg og gjennom kompetanse fra vårt omfattende nettverk. Vi vil fortsette å styrke samarbeid på tvers av aktører og miljøer for å nå felles mål. Vi må i Norge bygge et landslag for å styrke nasjonens næringsliv som helhet, sier Torø.

Satsningen på skalering er nytt av året og dreier seg i hovedsak om å hjelpe norske teknologibedrifter med å realisere vekstambisjoner i Kina, USA og Europa gjennom ulike program og prosjekter. Les mer om denne her.

Styrket og spisset innsats

2021 blir et viktig år for å styrke og spisse vår innsats i å hjelpe enda flere bedrifter med innovasjon, utvikling og internasjonalisering.

Vi ser frem til 2021 og ønsker alle en riktig god jul og godt nyttår!

Satser på global skalering av norsk teknologi og industri

Handelshøyskolen BI blir medeier i Kongsberg Innovasjon og akademisk partner i ny satsing for å hjelpe norske teknologibedrifter å realisere vekstambisjoner i Kina, USA, og Europa.

– Vi ser et behov i markedet for å støtte norske teknologibedrifter som ønsker å skalere internasjonalt. Denne satsningen kobler det fremste fagmiljøet på skalering med Norges fremste industrimiljø. Sammen med BI ser vi frem til å skalere norske teknologiselskap ut i det globale markedet, sier Svein-Olav Torø, daglig leder i Kongsberg Innovasjon.

Kongsberg Innovasjon skal bygge et globalt økosystem for innovasjon og entreprenørskap for internasjonal skalering av norsk teknologi og industri.

– Dette er en viktig satsning som styrker samspillet med norsk industri og industrielle innovasjonsklynger i Norge og internasjonalt. Vi skal sammen etablere et ledende miljø for effektivt å kunne skape verdier for norske startups og scaleups. Sammen skal vi bygge fremtidens næringsliv, sier Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI.

Et løft for norsk eksport

Satsningen retter seg mot teknologibaserte selskaper og kobler disse inn i industrielle prosjekter av nasjonal og internasjonal interesse.

- Fremover er vi i Norge både avhengige av å styrke eksporten fra etablerte eksportnæringer og å bygge opp nye. Vår evne til å eksportere produkter og tjenester er avgjørende for utviklingen av et konkurransedyktig og bærekraftig norsk næringsliv, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

– Satsingen Kongsberg Innovasjon gjør i samarbeid med BI nå, der de kobler viktige aktører i et økosystem på store internasjonale industriprosjekter, er et svært viktig initiativ for å få flere norske bedrifter til å vokse internasjonalt, tilføyer Haugli.

Opp og ut i verden

BI er med som en viktig samarbeidspartner, og har over flere år arbeidet med å skalere norske teknologiselskaper gjennom akseleratorprogrammet «100Scaleups» og eksisterende samarbeid med Tsinghua University i Kina og MIT i USA. Kongsberg Innovasjon har en sterk posisjon i det industrielle miljøet og samarbeider med en rekke europeiske innovasjonsselskap gjennom innovasjonsplattformen Landing Pad med partnere i 20 land.

– Siva ser frem til å få med Handelshøyskolen BI som aksjonær i Kongsberg Innovasjon. Dette vil bidra til å komplementere det strategiske eierskapet i selskapet, i det som er en meget viktig utviklingsaktør i Norge. Det ligger store muligheter i det internasjonale innovasjonssamarbeidet som BI bringer med seg inn i miljøet på Kongsberg. Vi ønsker å bidra til å realisere potensialet som ligger i denne satsingen, sier Ingrid R. Lorange, administrerende direktør i Siva.

Siva er største eier i Kongsberg Innovasjon, og forvalter inkubasjonsprogrammet der Kongsberg Innovasjon er en av 33 programoperatører.

Skalering gir nye arbeidsplasser

Gjennom satsingen vil utvalgte bedrifter få skreddersydde rammeverk og oppfølging fra eksperter fra industri, akademia og investeringsbransjen. En overordnet målsetning er å rigge selskaper og norsk økonomi for fremtiden gjennom å skape nye arbeidsplasser i eksportrettede kunnskapsnæringer.

– Norge har mål om å øke eksporten med 50 prosent det neste tiåret. Da må vi søke nye og bærekraftige tilnærminger som sikrer lønnsomhet, konkurransekraft og vekst. Vi ser det som svært positivt at Handelshøyskolen BI og Kongsberg Innovasjon vil jobbe aktivt med norsk industri for å bidra i utviklingen av markeder og neste generasjons løsninger. Det er positivt at Handelshøyskolen BI her tar et tydelig steg mot å styrke samarbeidet med industri- og teknologimiljøene, sier Stein Lier Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Koblet med de beste i verden

Satsningen tar utgangspunkt i Kongsberg Innovasjon og BIs eksisterende samarbeid med verdens ledende institusjoner og innovasjonsmiljøer i Europa, Kina og USA.

Mange norske teknologibedrifter stagnerer og feiler når de må ut i internasjonal konkurranse om kunder og markedsandeler for å vokse videre. Norge trenger et nasjonalt økosystem med fokus på eksport og industri med evne til å koble seg opp til de beste miljøene i verden. Miljøer som har en posisjon i den internasjonale skaleringsindustrien for å løfte frem og skalere opp bedrifter, sier Professor Per Ingvar Olsen ved Handelshøyskolen BI.

 

Fakta om BI:
 • Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning innen områder som finans, økonomi, ledelse, strategi og markedsføring.
 • Siden opprettelsen i 1943, har BI vokst til å bli en av Europas største handelshøyskoler med ca. 20 000 studenter.
 • BI har arrangert skaleringsakseleratorer for 28 norske SMBer og 20 kinesiske high-tech bedrifter i samarbeid med Tsinghua University i Beijing.
Fakta om Kongsberg Innovasjon:
 • Kongsberg Innovasjon er en industri-basert inkubator, investor og et innovasjonsselskap som opererer over hele Norge. Kongsberg Innovasjon tilbyr et unikt industrisamarbeid og arbeider med vekst for teknologibedrifter, fra startups og scaleups til veletablerte selskap.
 • Siden opprettelsen i 2003, har Kongsberg Innovasjon vokst og fått en sterk posisjon i det industrielle miljøet, både nasjonalt og ut i Europa.
 • Kongsberg Innovasjon er eid av en rekke av Norges ledende industribedrifter, som f.eks. Kongsberg Gruppen, TechnipFMC, Kongsberg Automotive, Equinor og Siemens.

Skal utvinne litium ved bruk av avanserte nanomaterialer

ProfMOF AS, en teknologibasert startup som Kongsberg Innovasjon er inne på eiersiden i, inngår partnerskap med EnergyX. EnergyX er et amerikansk teknologiselskap som har fokus på bærekraftige innovasjoner innen blant annet litiumutvinning og batteriteknologi. Målet med partnerskapet er å samarbeide om å forbedre utvinningsprosessen av litium fra saltsjøer, noe som effektiviserer utvinningen og gir oss billigere batterier. Dette skal partene oppnå ved bruk av avanserte nanomaterialer, såkalte metallorganiske rammeverk (MOF), nanoporøse 3-dimensjonale strukturer. Ingen andre i verden har gjort dette tidligere.

Mirakelmaterial

ProfMOF ble grunnlagt på Universitetet i Oslo og er verdens ledende innen forskning og utvikling av MOF-materialer og applikasjoner. ProfMOF produserer og leverer disse avanserte nanomaterialene. Selskapet har med seg Inven2 og Kongsberg Innovasjon på eiersiden. ProfMOF har nesten to tiår bak seg med forskning og utvikling innen MOF-materialer. ProfMOF sitt team er de fremste ekspertene innen MOF-applikasjoner og grunnleggeren av selskapet, professor Karl Petter Lillerud, oppfant den viktigste og mest siterte MOFen i verden, UiO-66.

Ideen til ProfMOF og EnergyX er å benytte MOF-materialer under utvinningen av litium for å separere litium fra andre ioner. MOFer kan nemlig designes og utvikles slik at de trekker ut rene litium-ioner og lar andre ioner som natrium, kalium og kalsium forbli i løsningen. Dette gir en helt ny og mer effektiv og framfor alt mer miljøvennlig prosess for utvinning av litium enn det som brukes i dag.

Bærekraftig industrisektor

– Metallorganiske rammeverk vil spille en enorm rolle i overgangen til en mer effektiv og bærekraftig industrisektor. MOF-materialer har egenskaper som vi aldri har sett før og vi ønsker å samarbeide med selskaper vi mener kan bruke MOF-teknologi til å gjøre en forskjell, sier Karl Petter Lillerud, CTO i ProfMOF.

– Partnerskapet mellom EnergyX og ProfMOF viser hvordan det er behov for et globalt samarbeid som kommende generasjoner vil nyte godt av, sier Teague Egan, CEO i EnergyX.

I dag bruker man i gjennomsnitt 18 måneder på å utvinne litium fra saltsjøer til ferdig produkt. Men med teknologien til EnergyX og ProfMOF kan prosessen gjennomføres på bare 1-2 dager. Dette vil gjøre utvinning av litium mer konstandseffektiv og kutte kostnadene med opptil 50 prosent. I tillegg vil prosessen være både mer bærekraftig, mer miljøvennlig og gi oss billigere batterier.