Arrangementer

Lansering: Kartlegging av kompetansebehov for batteriindustri

Gjennom Kongsberg Klyngen og BattKOMP-prosjektet har Norsk Industri gjennomført en kompetanseanalyse basert på en spørreundersøkelse og dybdeintervjuer av aktører fra batteriverdikjeden. Bli med på lanseringen!

Resultatene fra denne industrikartleggingen av kompetansebehov blir presentert og kommentert. Neste fase av prosjektet presenteres, som handler om den videre dialogen med utdanningsinstitusjonene om hvordan vi sammen kan tette kompetansegapene.

Du treffer blant andre:

  • Stein Lier-Hansen, Norsk Industri
  • Katrine Vinnes, Norsk Industri
  • Petter Arnesen, Norsk Industri